Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Meistä

Meistä

Unite* on korkealaatuisen tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen osaamiskeskittymä. Olemme yksi Suomen Akatemian lippulaivoista. Koko nimemme on *Metsien, ihmisten ja koneiden vuorovaikutuksella resilienssiä, uusia arvoverkkoja ja merkityksellisiä kokemuksia.

Tavoitteemme on tehdä Suomesta metsäbiotalouden ja metsätiedon, paikkatietoteknologian sekä pelillistämisen johtava osaamiskeskus. Toteutamme tätä neljän teemamme kautta:

Tämänhetkinen metsädata ei vielä mahdollista kokonaisvaltaista digitalisaatiota ja automatisointia

Kehitämme innovatiivista teknologiaa, jotta voimme luoda metsän tarkan digitaalisen mallin, yksittäisten puiden tarkkuudella. Parannamme uusien sensoreiden ja älykkäiden algoritmien käytettävyyttä korkealaatuista paikannusta sekä tutkimusalueen mallinnusta varten, metsästä käsin. Näin luomme edellytyksiä automatisoinnin kehitykselle ja tarkan datan keräämiselle päätöksentekoa varten.

Matsäkone ja laserkeilain
Pistepilvikuva metsästä ylhäältä

Täsmämetsätalous tarvitsee lisää päätöksentekoa tukevaa tutkimustietoa

Kehitämme pitkiin paikkatieto- ja metsädatan aikasarjoihin perustuvaa ketterää ja käyttäjäystävällistä tieteellistä tietoa. Tuotamme uudenlaista kaukokartoituksen paikkatietoa yksittäisistä puista, puiden välisistä suhteista sekä metsän ja ympäristön välisistä suhteista. Tuotamme myös monitorointidataa puuston ja maiseman muutoksista vaihtelevilla aikaväleillä. Kun lisätään näihin myös tietoa dataan liittyvistä epävarmuustekijöistä, tuottamamme tieto on käytettävissä päätöksentekoa tukeviin sovelluksiin.

Tällä hetkellä saatavilla olevat sovellukset päätöksenteon tueksi eivät ota huomioon riskejä ja epävarmuustekijöitä

Tarjoamme ratkaisuja ja työkaluja tieteelliseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa varten, ottaen huomioon kunkin vaihtoehdon mahdolliset riskit ja epävarmuustekijät. Tämä tukee kestävää ja resursseja tehokkaasti hyödyntävää metsätaloutta ja logistiikkaa sekä monimuotoista metsänhoitoa ja metsävarojen käyttöä.

Pellillinen vuorovaikutus

Nykyiset metsien päätöksentekoa tukevat sovellukset ja palvelut, virkistys ja myös vielä tuntemattomat metsien käyttötavat tarvitsevat metsän käyttäjien sitouttamista

Luomme uusia paradigmoja, tietoa ja ratkaisuja merkitykselliseen ja kestävään ihmisen, metsän ja teknologian vuorovaikutukseen. Toteutamme tämän tekemällä tutkimusta metsävuorovaikutuksen pelillistämisestä: kuinka ihmisen erilaiset metsäkokemukset ja luontoelämykset voidaan pelillistää. Odotettavissa on jännittäviä uusia avauksia päätöksenteon, kuluttajakäyttäytymisen, virkistäytymisen ja hyvinvoinnin sekä liiketoimintamallien ja metsädatan hallinnan saralla.

Työpaketit ja yhteyshenkilöt

TP1 Mullistavia teknologioita metsäekosysteemin rakenteen ja toiminnan tarkasteluun​  Juha Hyyppä

TP2 Ketteriä menetelmiä metsätiedon hallintaan ja jalostamiseen  Annika Kangas

​TP3 Älykkäitä keinoja metsiä koskevan päätöksenteon monipuoliseen tukemiseen Antti Kilpeläinen

TP4 Pelillisyyttä luonnon, ihmisten ja koneiden vuorovaikutukseen Juho Hamari

UNITE:n kapteeni Heli Peltola