Siirry suoraan sisältöön

digitalisoimme metsät ja niiden käytön arvoverkot

huippututkimusta ja yhteistyötä

Tarkempaa metsädataa innovatiivisilla tekniikoilla

Laserkeilain harvesteriin kiinnitettynä
Forest data

Ketterää tiedon tuottamista metsädatasta

Pelillisiä vuorovaikutuksen muotoja luonnon, ihmisen ja koneiden välille

Gameful Interaction
Human interaction

Viisaampia päätöksenteon tukimenetelmiä eri aikaväleillä ja mittakaavoissa

UutiseT, Blogit ja TApahtumat

Metsäkoneiden digitalisoituminen on iso edistysaskel luonnon monimuotoisuuden mittaamisessa ja raportoinnissa

UNITE lippulaivassa tehty tutkimus mahdollistaa entistä tarkemman monimuotoisuuden tilan ja kehittym…

Politiikkasuositus: Metsätalouden vesistö- ja ilmastopäästöjä voidaan hillitä välttämällä avohakkuita ja niihin liittyviä ojitustoimia

Metsätalouden vesiensuojelu- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan muutoksia, kertoo tuor…

Laserkeilaimella varustettu hakkuukone työssä metsässä

Älyharvesteri ohjaa metsäkoneenkuljettajaa ilmastokestävään metsänhoitoon

IlmoStar-tutkimuksessa kehitetään tarkkaa sijaintitietoa hyödyntävää täsmämetsänhoitoa, joka mahdoll…

Isäntäorganisaatiot

University of Eastern Finland
Paikkatietokeskus FGI logo
Tampere University
Luke