Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Ajankohtaista

Ajankohtaista

Politiikkasuositus: Metsätalouden vesistö- ja ilmastopäästöjä voidaan hillitä välttämällä avohakkuita ja niihin liittyviä ojitustoimia

Metsätalouden vesiensuojelu- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan muutoksia, kertoo tuore politiikkasuositus. Suositus korostaa jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen hyödyntämistä vesistö- ja ilmastopäästöjen vähentämisessä. Kolme keskeistä suositusta ovat: Jatkuvapeitteinen metsänkasvatus… Lue lisää »Politiikkasuositus: Metsätalouden vesistö- ja ilmastopäästöjä voidaan hillitä välttämällä avohakkuita ja niihin liittyviä ojitustoimia

Laserkeilaimella varustettu hakkuukone työssä metsässä

Älyharvesteri ohjaa metsäkoneenkuljettajaa ilmastokestävään metsänhoitoon

IlmoStar-tutkimuksessa kehitetään tarkkaa sijaintitietoa hyödyntävää täsmämetsänhoitoa, joka mahdollistaa luonnon monimuotoisuuden ja hiilinielujen huomioimisen entistä paremmin. Tulevaisuudessa metsäkoneenkuljettaja voisi tehdä esimerkiksi harvennushakkuut älyharvesterilla, joka kertoo jopa… Lue lisää »Älyharvesteri ohjaa metsäkoneenkuljettajaa ilmastokestävään metsänhoitoon

Metsätietoa tabletilta talvisessa metsässä

Kolme uutta hanketta vaikuttavuuden vahvistamiseen – ratkaisuja pelillistettyyn metsätiedon keräämiseen ja laadukkaampaan puunkorjuuseen

Puuston yksityiskohtainen tunteminen droonien ja karttojen avulla parantaa metsänhoitoa tulevaisuudessa. UNITE:n uudet tutkimushankkeet kehittävät innovatiivisia ratkaisuja metsätiedon keräämiseen ja tarkkaan puunkorjuuseen. Hankkeissa käytetään tarkkoja metsäkarttoja… Lue lisää »Kolme uutta hanketta vaikuttavuuden vahvistamiseen – ratkaisuja pelillistettyyn metsätiedon keräämiseen ja laadukkaampaan puunkorjuuseen

tutkimusalue avohakkuu ja kontrollimetsä

Skenaario: Jatkuvapeitteiseen kasvatukseen siirtyminen ojitetuissa korpikuusikoissa lisäisi ilmastohyötyjä

Kuusivaltaisen tutkimuskohteen etualalla avohakkuu ja takana hakkaamaton kontrollialue. Kuva: Mikko Peltoniemi Jatkuvapeitteinen kasvatus ja poimintahakkuu tuottaisivat merkittäviä ilmastohyötyjä verrattuna avohakkuuseen, koska näin pystyttäisiin välttämään merkittävät… Lue lisää »Skenaario: Jatkuvapeitteiseen kasvatukseen siirtyminen ojitetuissa korpikuusikoissa lisäisi ilmastohyötyjä

Tutkijat kertomassa pelillistämisen mahdollisuuksista tapahtumavieraille. Taustalla ruudulla sovellus.

Vuoropuhelu avainasemassa entistä kestävämmässä metsien käytössä

UNITE:n tiede-politiikka-käytäntö -tapahtumassa metsäalan vuoropuheluun toivottiin lisää strategisen tason keskustelua, ja toisaalta ruohonjuuritason yhteiskehittämistä. UNITE-lippulaivan vuorovaikutuskumppaneita kokoontui luotaamaan tutkijoiden kanssa tulevaisuuden yhteistyötä Helsingin Pikku-Finlandiaan IBFRA-konferenssin… Lue lisää »Vuoropuhelu avainasemassa entistä kestävämmässä metsien käytössä