Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Ajankohtaista » Politiikkasuositus: Metsätalouden vesistö- ja ilmastopäästöjä voidaan hillitä välttämällä avohakkuita ja niihin liittyviä ojitustoimia

Politiikkasuositus: Metsätalouden vesistö- ja ilmastopäästöjä voidaan hillitä välttämällä avohakkuita ja niihin liittyviä ojitustoimia

Metsätalouden vesiensuojelu- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan muutoksia, kertoo tuore politiikkasuositus. Suositus korostaa jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen hyödyntämistä vesistö- ja ilmastopäästöjen vähentämisessä. Kolme keskeistä suositusta ovat:

  1. Metsäojitusten tulisi olla luvanvaraisia, ja niiden aiheuttamat haitat vesialueiden omistajille tulisi minimoida.
  2. Metsätalouden tukia on uudistettava ympäristöhyötyjen tuottamisen kannustamiseksi.
  3. Metsäalan toimijoiden osaamista vesitalouden hallinnasta, vesiensuojelusta ja ilmastopäästöjen vähentämisestä tulisi lisätä.

Jatkuvapeitteinen metsänkasvatus vähentää tehokkaasti vesistöjen ravinnekuormitusta, mutta sen vaikutus ilmastopäästöihin on rajallisempi. Maakuntakohtaiset tarkastelut osoittavat erilaisia hyötyjä siirtymisestä jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen, kuten ravinteiden kuormituksen vähenemistä ja hiilinielujen kasvua eri alueilla. Metsäalan osaamisen kehittäminen on avain kestävämpään metsätalouteen.

Lue lisää politiikkasuosituksesta täältä: https://www.luke.fi/fi/uutiset/politiikkasuositus-metsatalouden-vesisto-ja-ilmastopaastoja-voidaan-hillita-valttamalla-avohakkuita-ja-niihin-liittyvia-ojitustoimia

Suora linkki politiikkasuositukseen: https://jukuri.luke.fi/handle/10024/554751

Politiikkasuositus on tuotettu Luonnonvarakeskuksen johtaman SOMPA-hankkeen ja Suomen ympäristökeskuksen johtaman CANEMURE-hankkeen yhteistyönä sekä osana tutkimuksen UNITE- lippulaivaa.