Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Ajankohtaista » Hakata vai säästää? Simulaattoreilla selkoa metsänhoidon suunnitteluun

Hakata vai säästää? Simulaattoreilla selkoa metsänhoidon suunnitteluun

Osallistujia kokeilemassa eri simulaattoreita

Artikkelikuva: Pekka Nygren / Suomen Metsätieteellinen Seura

Suomen Metsätieteellinen Seura järjesti Tieteiden yössä monitavoitteisen metsienhoidon suunnittelun työpajan. Osallistujat pääsivät itse kokeilemaan kahta erilaista simulaattoria, jotka havainnollistavat metsien hoidon ja hakkuiden vaikutuksia.

Suosimulaattorin avulla osallistujat tutkivat, miten lämpötilan ja sademäärän muutokset vaikuttavat ojitetuilla turvemailla kasvavaan puustoon, hiilitaseisiin ja vesistöihin kohdistuvaan ravinnekuormitukseen. Lisäksi osallistujat pohtivat ilmastonmuutoksen haittavaikutusten mahdollista lieventämistä ojien syvyyden muutoksilla tai tuhkalannoituksella.

Ikäluokkasimulaattorin avulla hahmoteltiin metsien pitkän aikavälin hakkuumahdollisuuksia ja erilaisia hakkuustrategioita, joiden vaikutukset ulottuvat maakunta- ja kasvupaikkatasolle. Enimmäkseen tarkasteltiin tilanteita, joissa hakkuut pidettiin suurimmalla ylläpidettävällä tasolla, sekä tilannetta, jossa hiilinielun säilyttämiseksi hakkuita pidettiin jatkuvasti kasvua pienempinä.

Työpajan asiantuntijoina toimivat suometsätieteen professori Annamari Laurén ja metsänhoitotieteen apulaisprofessori Marjo Palviainen Helsingin yliopistosta sekä tutkimusprofessori Lauri Mehtätalo Luonnonvarakeskuksesta. Mehtätalo on yksi UNITE-lippulaivan tutkijoista.

”Osallistujien mielestä työpaja oli hyödyllinen ja tarjosi uudenlaista näkökulmaa metsien hoidon kompleksisuuteen. Metsien hoidon ja käytön tavoitteet usein ristiriitaisia ja kaikkea ei voi saavuttaa samaan aikaan. Simulaattorit auttavat hahmottamaan dynamiikkaa ja tiettyjä lainalaisuuksia”, kertoo tutkimusprofessori Lauri Mehtätalo Luonnonvarakeskuksesta.

”Osallistujat toivoivat myös ikäluokkasimulaattorin saatavan verkkoon avoimeksi kaikkien tutkittavaksi. Kehitystyö jatkuu vielä, mutta toive on kuultu. Tällaiset pelillistämisen keinot voivat tehdä metsien hoidon ja käytön suunnittelusta tutumpaa yhä suuremmalle osalle metsänomistajia, metsäalan ammattilaisia, poliitikkoja ja muita asiasta kiinnostuneita”, Mehtätalo jatkaa.

Suosimulaattori SUSI löytyy jo verkosta, ja sitä hyödynnetään tällä hetkellä niin metsätieteiden opetuksessa Itä-Suomen ja Helsingin yliopistoissa kuin käytännön metsäammattilaisten koulutuksessa. Taustatietoa ja tarkemmat ohjeet käyttöliittymään löydät täältä: https://www.metsatieteenaikakauskirja.fi/article/10575

Kuva: Pekka Nygren / Suomen Metsätieteellinen Seura