Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Ajankohtaista » Vuoropuhelu avainasemassa entistä kestävämmässä metsien käytössä

Vuoropuhelu avainasemassa entistä kestävämmässä metsien käytössä

Tutkijat kertomassa pelillistämisen mahdollisuuksista tapahtumavieraille. Taustalla ruudulla sovellus.

UNITE:n tiede-politiikka-käytäntö -tapahtumassa metsäalan vuoropuheluun toivottiin lisää strategisen tason keskustelua, ja toisaalta ruohonjuuritason yhteiskehittämistä.

UNITE-lippulaivan vuorovaikutuskumppaneita kokoontui luotaamaan tutkijoiden kanssa tulevaisuuden yhteistyötä Helsingin Pikku-Finlandiaan IBFRA-konferenssin yhteydessä. Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Raisa Mäkipää korosti avauksessaan, että haasteellisten ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan dialogia. Vuoropuhelu on tarpeen esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja metsänhoidon yhteisvaikutuksista metsien kriisinkestävyydelle ja ekosysteemipalveluille.

Kansainvälisen metsäntutkimusverkosto IUFRO:n toiminnanjohtaja Alexander Buck esitteli Teaming up 4 forests -yhteistyöalustaa, jonka tavoitteena on vahvistaa yksityisen sektorin ja tutkimuksen yhteistyötä yhteiskehittämistyöpajojen avulla, verkostoja luomalla ja tulosten yleistajuisella viestimisellä.

IUFRO:n Alexander Buck pitämässä powerpoint-esitystä Teaming Up 4 Forests -alustan vuorovaikutustoimintaa

IUFRO:n Alexander Buck esitteli Teaming Up 4 Forests -alustan vuorovaikutustoimintaa

Puheenvuoroissa korostettiin yhteistyön tärkeyttä sekä konkreettisissa kehittämiskohteissa että strategiatasolla. Metsäalalla on käynnissä systeeminen muutos, ja sen hahmottaminen ja luominen edellyttää vuoropuhelua myös esimerkiksi arvoista. Metsä ja koko ympäristö on entistä tärkeämpää nähdä ei vain liiketoiminnan vaan koko elämän perustana. Tätä painottivat sekä Metsä Groupin Timo Lehesvirta että Sahateollisuuden Anniina Kostilainen puheenvuoroissaan. Keinoina oleellisia ovat entistä kattavampi biodiversiteetistä huolehtiminen, kokonaisvaltainen strategia, ekosysteemipalvelujen säilyttäminen ja vaikutusten mittaaminen.

Lehesvirta esitteli Metsä Groupin strategiaa ja tavoitetta luonnon tilan positiiviseen nettovaikutukseen vuoteen 2030 mennessä. Kostilainen kertoi puuta jalostavan teollisuuden Monimuotoisuustiekartasta. Syyskuussa julkaistu tiekartta on esimerkki yhteistyöstä, jossa sekä luodaan parempia käytäntöjä ja työkaluja, että tuotetaan yhdessä aineistoja tutkimuskäyttöön ja Valtakunnan metsien inventointiin.

Metsä Groupin Timo Lehesvirta pitämässä powerpoint-esitystä. Taululla lukee Metsä group's goal is to enhance the state of nature by 2040 as part of the strategy of regenerative forestry

Kuva: Timo Lehesvirta kertoi Metsä Groupin tavoitteesta positiiviseen nettovaikutukseen vuoteen 2030 mennessä

Keskusteluissa esille nousivat konkreettisen, paikallisen yhteistyön hyödyt. Keskustelijat painottivat, että on tärkeää löytää aikaa kuunnella toista osapuolta ja että konkreettiset prototyypit ja yhteiset tutkimuskohteet vauhdittavat yhteistyötä. Toisaalta tutkijat kokevat paineita siihen, että tutkimuksesta pitäisi tulla taloudellisesti hyödynnettäviä tuloksia pian, mikä voi olla suurien kysymysten äärellä haasteellista. Vuoropuhelun alustaksi tutkijavaltainen yleisö äänesti varsin perinteiset työpajat, vierailut ja demot. Online-yhteistyöalustat ja somevideot saivat selvästi vähemmän suosiota.

Osin toiveisiin vastattiin pian, sillä keskustelun jälkeen osallistujille oli näytillä kuusi demoa UNITE:n tutkimuksesta: pelillistettyjä ratkaisuja, datankeruuta sekä metsäkanta.com -palvelu. Lisäksi työpajamaisin pistein heräteltiin keskustelua ja kerättiin palautetta aiheista.

Seinällä papereita, joissa metsäaiheisia kysymyksiä englanniksi

Kuva: Pyysimme osallistujia myös ajattelemaan omaa suhdettaan luontoon ja pohdiskelemaan kestävää kehitystä

Kuinka tästä eteenpäin? Me UNITE:ssa jatkamme ruohonjuuritason yhteistyötä metsäalan yritys- ja tiedon hyödyntäjä- ja tuottajatahojen kanssa, ja olemme mukana alan tapahtumissa käymässä toivottavasti yhä vankemmin myös strategisen tason keskustelua. Seuraavan kerran UNITE:laisia voi tavata esimerkiksi syksyn Metsäpäivillä. Haluatko mukaan yhteistyöhön? Ole yhteydessä johtajiimme .

Tutkija esittelemässä yleisölle pelillistämissovellusta ruudulta

Kuva: Tapahtumassa esiteltiin pelillistämisen hyödyntämistä ymmärryksen lisäämiseksi vuorovaikutuksen kautta

Kuvat: Heli Honkanen Maanmittauslaitos Paikkatietokeskus FGI