Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Ajankohtaista » Blogi: Lippulaivalla kohti tietämystä

Blogi: Lippulaivalla kohti tietämystä

Pistepilvikuva laserkeilatusta metsästä

Yliopistoihmiset eivät ymmärrä mitään käytännöstä! Käytännön ihmiset eivät ymmärrä mitään tieteellisyydestä! Tällaiset puuskahdukset kuulin metsäylioppilaana, ensimmäisen kesätyöpaikkani päälliköltä ja toisen yliopistoni professorilta. Käytännön toimijoiden ja tieteen tekijöiden eri näkökulmat tulivat ilmeisiksi jo opiskeluaikana. Tuossa välimaastossa on ollut kiinnostavaa toimia myös tutkijana.

Nykyisin lippulaivan koordinaattorina on mahdollisuus edesauttaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä yritysten ja erilaisten organisaatioiden kanssa. UNITE:n kevätwebinaarissa 2023 luotiin tilaisuuksia keskusteluille tiedon hyödyntäjien ja tiedon tuottajien välille. Webinaarin otsikossa kyseltiin, onko tutkijoilla pelisilmää tutkimusaiheiden suhteen. Sidosryhmäalustajien mukaan tuntuu olevan.

UNITE:n pelillistämisen näkökulmalta toivotaan paljon. Metsän kasvu ja kehitys ihmisen ajatteluun on hidasta ja muutosten havaitseminen on haastavaa. Pelillistämisen keinoilla vaihtoehtojen tarkastelu on havainnollisempaa ja muutosten näkeminen helpompaa. Tämä lisää ymmärrystä eri vaihtoehtojen merkityksestä ja näin pelillisyys hyödyttää metsätalouden suunnittelua, ennakointia sekä koulutusta.

Toisaalta lippulaivassa vahvana teemana on riskien ja epävarmuuksien huomioon ottaminen. Tämä on tärkeää, kun tarkastellaan toimenpiteiden tai tehtävien päätösten vaikutuksia metsän, metsäalueen tai maakunnan tasolla. Ilmastonmuutos lisää metsäluonnossamme mm. hyönteis- ja tuulituhoja. Tietämys tuhoista ja mahdollisten vaikutusten ymmärtäminen puustolle ja maaperälle on avain muutoksiin varautumiseen ja sopeutumiseen.

Entistä tarkempi tieto metsistä saadaan uudella sensoritekniikalla. Mutta pelkkä tieto ei riitä, vaan on oltava menetelmät ja tavat hyödyntää tarkkaa tietoa – tarvitaan tietämystä. Edelleen kehitettävät menetelmät ja tavat pitää jalkauttaa yrityksiin, organisaatioihin ja metsänomistajille. Kehittyvä teknologia ja entistä tarkempi tieto metsistä ja luonnosta mahdollistavat yhteistyön tutkimuksen ja käytännön.

Huikeaa on ollut tiedon keruun kehitys vuosikymmenten takaisesta kuvioittaisesta arvioinnista nykyiseen laserkeilauksen yksin puin kerättävään tietoon. Tarkempi tieto lisää ymmärrystä metsäekosysteemistä ja sen tarjoamista ekologisista, sosiaalisista ja taloudellisista mahdollisuuksista.

Teksti: Marja Kolström

Kuva: Antero Kukko / Maanmittauslaitos Paikkatietokeskus

Kirjoittaja toimii UNITE lippulaivan koordinaattorina Itä-Suomen yliopistossa, Metsätieteiden osastolla