Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Ajankohtaista » Kohti käytännön ratkaisuja – pelillistäminen tuo uusia näkökulmia metsäpäätöksentekoon

Kohti käytännön ratkaisuja – pelillistäminen tuo uusia näkökulmia metsäpäätöksentekoon

UNITEn yhteistyötyöpajassa keskusteltiin uusista työkaluista, joilla voidaan parantaa metsäpäätöksentekoa ja jaettiin tietoa tutkimuksen edistymisestä.

Ilmastonmuutos lisää myrskyjä ja tuulituhoja metsissä. Toinen lisääntyvä uhka erityisesti kuusivaltaisissa Etelä-Suomen metsissä ovat kirjanpainajat. UNITE-tutkijat kehittävät monituhotyökalua, jolla tuulituho- ja kirjanpainajariskiä voidaan mallintaa (linkki pdf-esitykseen). Työkalu tuottaa erilaisia skenaarioita, jotka auttavat ymmärtämään, miten metsien rakenne, metsänhoito ja ilmastonmuutos vaikuttavat tuhoriskeihin ja ekosysteemipalvelujen tuottamiseen. Tämän lisäksi työkalu tuottaa eri väreinä näkyviä riskikarttoja, jotka auttavat tekemään metsänhoitopäätöksiä riskien vähentämiseksi.

Metsäpalojen sammutustoimien kohdennukseen kehittää ratkaisuja FIREMAN-hanke (linkki pdf-esitykseen), jonka tuottamalla tiedolla voidaan estää metsäpalojen leviäminen digitaaliseen kaksoseen perustuvien skenaarioiden pohjalta. Tämän avulla metsäpalon eteneminen voidaan ennustaa ja kohdentaa sammutustoimet oikein. Metsäpalon etenemistä seurataan droonijoukolla ja näin saadaan myös lisää tietoa skenaarion toimivuudesta.

Alkavassa UTOPIA-hankkeessa taas tutkitaan, miten metsänomistajien moninaiset tavoitteet ja ilmastoviisaat ratkaisut olisivat mahdollisia (linkki pdf-esitykseen), ja edistetään tavoitteiden yhteensovittamista.

Pelillistäminen puhutti

Erityisesti pelillistäminen puhutti työpajakeskusteluissa. Voisiko pelillistämällä tehdä monimutkaisia aiheita lähestyttävämmäksi? Pelillistämisen yhdistäminen ammattilaistekemiseen voi myös tuoda uusia näkökulmia tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen sekä yleisesti metsäalan houkuttelevuuteen.

Metsänomistajat joutuvat tekemään useita metsänhoitoon liittyviä päätöksiä eikä tiettyjen toimenpiteiden vaikutus ole aina selkeä. Interaktiivinen opetuspeli voisi tuoda apua tavoitteiden linjaamisessa ja uusimpien tutkimukseen perustuvien toimenpide-ehdotusten tietoisuuden lisäämisessä. Monimuotoisuuden säilyttämiseen, ennallistamiseen tai hiilensidontaan liittyviä asioita voisi konkretisoida ja nähdä toimenpiteiden mahdollinen vaikutus omaan metsään. Erilaiset skenaariot tekevät vaikeista ja uusista asioista helpompia ymmärtää käytännössä.

Ratkaisuja voisi simuloida esimerkiksi tuomalla esiin eri vaihtoehtojen seurauksia, tarinallistettuja kokemuksia ja auttamalla siten metsänomistajien tavoitteiden pohtimisessa ja päätöksenteossa. Pelillistämisellä on paljon annettavaa metsäalalle.

Tutkimus käytäntöön

Jotta tutkimustieto tuottaa hyötyä, on ratkaisut pystyttävä viemään käytännön sovelluksiksi toimijoita auttamaan. Kehitetyt ratkaisut herättivät innokasta keskustelua, ja myös jatkosuunnitelmia tehtiin.

Joukkoistaminen eli tietojen kerääminen laajasti monelta osapuolelta voisi tuoda hyödyllistä dataa sekä tutkimukseen että käytännön ratkaisuihin. Tietoa voisi jakaa laajasti ja hyödyntää esimerkiksi opetuspeleissä tai muissa interaktiivisissa sisällöissä skenaarioiden luomiseksi. Datan kerääminen voisi olla mielekästä jokaiselle, jos sitä vastaan saisi itse lisätietoa oman metsänhoidon kehittämiseen.

Käytännön yhteistyötä jatketaan esimerkiksi tutustumiskäynneillä, tavoitteena saada riskityökalut osaksi käytössä olevia järjestelmiä. Tutkijat toivovat käyttäjiltä palautteen lisäksi testiaineistojen keruumahdollisuuksia, esimerkiksi metsistä ennen ja jälkeen myrsky- tai kirjanpainajatuhon, ja metsäpaloista.

Linkit työpajaesityksiin (pdf)

Avainsanat: