Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Ajankohtaista » Tervetuloa työpajoihin metsäpäätöksenteosta ja harvesterin sensoriteknologioista tampereelle 15.3.

Tervetuloa työpajoihin metsäpäätöksenteosta ja harvesterin sensoriteknologioista tampereelle 15.3.

Metsätietoa tabletilta talvisessa metsässä

Tervetuloa keskustelemaan uusimman UNITE-tutkimuksen mahdollisuuksista ke 15.3.2023 klo 12:15 – 15:30! Työpajojen aiheena ovat digitaaliset teknologiat ja työkalut, joita voidaan hyödyntää metsien hoitoa ja käyttöä koskevan päätöksenteon tukena, sekä harvesterin sensoriteknologiat.

Työpajojen tarkoituksena on esitellä erityisesti metsätiedon hyödyntäjille ja alan toimijoille kehitystyön alla olevia työkaluja. Osanottajilta toivotaan näkemyksiä kehitettävien työkalujen ja tutkimuksen jatkokehitystarpeista ja soveltamismahdollisuuksista käytäntöön.

Työpaja järjestetään Tampereella Paidiassa, Kansikatu 3, kävelymatkan päässä Tampereen rautatieasemalta.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen 3.3.2023 mennessä osoitteeseen marja.kolstrom@uef.fi. Mainitsethan samalla mahdolliset erityisruokavaliot, sekä osallistutko jo yhteislounaalle Nokia Arenassa.

11.15 Lounas, Nokia Arena

12:15 Tilaisuuden avaus, UNITE:n kapteeni Heli Peltola, Itä-Suomen yliopisto, ja Paidian esittely, Juhani Linna, Tampereen Yliopisto

 12:30 Uusia menetelmiä, digitaalisia teknologioita ja riskien hallinnan ratkaisuja sekä työkaluja metsätaloutta koskevan päätöksenteon tueksi   

Työpajassa esittelemme uusien päätöksentekoa tukevan metsätiedon tutkimusta. Toivomme erityisesti tiedon käyttäjien näkemyksiä siitä, vastaako tutkimus käytännön tarpeisiin, ja miten hankkeissa tuotettava tekniikka, työkalut ja ratkaisut saataisiin parhaiten hyödynnettäväksi.

UTOPIA-hankkeessa kehitetään uusia menetelmiä ilmastoviisaan metsätalouden tukemiseen. MULTIRISK tuottaa edistyneitä digitaalisia teknologioita sekä erilaisia riskienhallinnan ratkaisuja ja työkaluja kuusen kirjanpainajan ja tuulituhoriskien hallintaan. FireMan-hankkeessa kehitetään uutta, tekoälypohjaista tekniikkaa nopeaan metsäpalojen havaitsemiseen ja tilannetietoisuuden luomiseen metsäpalojen aikana käyttämällä miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä (UAS, drone).  Hankkeet kuuluvat Suomen Akatemian Vihreän ja digitaalisen siirtymän avainalojen rahoitukseen ja sijoittuvat osaksi UNITE:a

 • Onko ilmastoviisas metsätalous utopia jos maanomistajien tavoitteita ei huomioida?
  Petteri Packalen (Luonnovarakeskus), Kaisa Miettinen (Jyväskylän yliopisto) ja Jari Vauhkonen (Itä-Suomen Yliopisto) UTOPIA (2023-2025)
 • Digitaaliset teknologiat ja erilaiset riskien hallinnan ratkaisut ja työkalut apuna metsätuhoriskien hillinnässä
  Markus Holopainen (Helsingin yliopisto) Antero Kukko (Paikkatietokeskus FGI) ja Heli Peltola (Itä-Suomen yliopisto) MULTIRISK (2023-2025) 
 • Miehittämättömiin ilma-aluksiin perustuvat ratkaisut metsäpalojen hallintaan
  Eija Honkavaara (Paikkatietokeskus FGI), Tuomo Hänninen (Oulun yliopisto), Ilkka Pölönen (Jyväskylän yliopisto) ja Fabrice Saffre (VTT) FireMan (2022-2024)
 • Pelillistämistutkimuksen kommentti (Tampereen Yliopisto)
 • Työpajaan osallistuvien tiedon hyödyntäjien evästykset: Mitä hankkeilta toivotaan ja miten hankkeiden tuottamaa tietoa voisi hyödyntää parhaiten

klo 14:00 harvesterin sensoriteknologioiden käyttömahdollisuudet ja kehitystarpeet

Työpajassa paneudutaan harvesterin keilaintekniikan ja paikannustekniikan kehitykseen sekä harvesteripistepilvien analysointiin ja pohditaan harvesterin sensoriteknologioiden tuottaman tiedon käyttömahdollisuuksia ja pullonkauloja sekä kehitystarpeita.

 • Harvesterin paikannus
  Harri Kaartinen, Antero Kukko (Paikkatietokeskus FGI) Kari Väätäinen, Lauri Sikanen (Luonnonvarakeskus)
 • Harvesterin keilaintekniikan ja paikannustekniikan kehitys
  Mikko Lager, Tamas Faitli, Heikki Hyyti (Paikkatietokeskus FGI)
 • Harvesteripistepilvien analysointi
  Juha Hyyppä, Eric Hyyppä (Paikkatietokeskus FGI)
 • Uuden teknologian hyötyjä
  Johannes Pohjala, Kalle Kärhä (Itä-Suomen yliopisto) 
 • Keskustelua harvesterin sensoriteknologioiden tuottaman tiedon käyttömahdollisuuksista ja pullonkauloista sekä kehitystarpeista

15:30 -18:00               TAUn pelillistämistutkimukseen tutustuminen sekä verkostoitumistilaisuus

Lisätietoja päätöksen tuki –työpajassa esiteltävistä Suomen akatemian rahoittamista Vihreän ja digitaalisen siirtymän avainalat – hankkeista:

UTOPIA-tutkimushankkeessa kehitetään menetelmiä ilmastoviisaan metsätalouden tukemiseen. Ilmastoviisaus tarkoittaa tehokasta hiilen sidontaa ja varastointia metsiin huomioimalla myös taloudelliset tekijät. Analyyseissä metsämaisema koostuu tiloista ja tilat koostuvat kuvioista. Tiloilla on tyypillisesti eri omistajat, joilla taas on eri preferenssit siitä minkälaista metsätaloutta he haluavat harjoittaa. Kehitämme päätöksenteon tukea tähän toimintaympäristöön tavoitteena löytää kaikkia tyydyttävä ratkaisu, vaikka tavoitteet ovat ristiriitaiset. Tutkimus toteutetaan Luonnonvarakeskuksen, Itä-Suomen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä.

MULTIRISK-tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa edistyneitä digitaalisia teknologioita sekä erilaisia riskienhallinnan ratkaisuja ja työkaluja, joilla voidaan hallita nykyistä paremmin eritoten kuusen kirjanpainajan ja kovien tuulten aiheuttamia metsätuhoriskejä. Tätä varten kehitämme: 1) edistyneitä paikkatietoon perustuvia teknologioita erilaisten tuhoriskien havainnointiin ja seurantaan ja 2) tehokkaita ratkaisuja ja työkaluja kestävään riskien hallintaan metsätaloudessa erilaisilla mittakaavoilla. Lisäksi demonstroimme ja kehitämme niitä yhdessä vuorovaikutuskumppaniemme kanssa, millä edistetään niiden relevanssia ja hyödyntämispotentiaalia käytännön metsätaloudessa. Hanke edistää tutkimukseen perustuvaa metsätuhoriskien hallintaa muuttuvassa toimintaympäristössä ja tukee ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sen hillintää. Tutkimus toteutetaan Helsingin yliopiston, Paikkatietokeskuksen (Maanmittauslaitos) ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä.

FireMan-tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää uutta, tekoälypohjaista tekniikkaa nopeaan metsäpalojen havaitsemiseen ja tilannetietoisuuden luomiseen metsäpalojen aikana käyttämällä miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä (UAS, drone). Hankkeessa tutkitaan näköalueen ulkopuolista lentämistä ja drone parvia, tiedonsiirtoa ja reaaliaikaisen tilannetietoisuuden tuottamista kaukokartoituksen avulla sekä kehitetään DigitalTwin -pohjainen päätösten tukijärjestelmä metsäpalojen hallintaan. FireMan luo tieteellisiä läpimurtoja ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta kehittämällä digitaalisia ja vähäpäästöisiä tekniikoita, jotka tukevat suuresti ilmastonmuutoksen sopeutumisen ja hillitsemisen tavoitteita. Tutkimus toteutetaan Paikkatietokeskuksen, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen sekä VTT:n yhteistyönä. Lisäksi mukana on laaja yhteistyöverkosto.