Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Ajankohtaista » Jyrki Kangas: Unite yhdistää ja vaikuttaa

Jyrki Kangas: Unite yhdistää ja vaikuttaa

Lippulaivan johtaja Jyrki Kangas metsässä

Lippulaivamme Forest-Human-Machine Interplay – Metsien, ihmisten ja koneiden vuorovaikutus – lyhenne UNITE heijastaa sen luonnetta aivan uudenlaisena tieteidenvälisenä yhteenliittymänä sekä tiivistä kumppanuuttamme tutkimustulosten käyttäjien kanssa. Lippulaivan täydellisessä nimessä on myös ”selvennysosa”: Metsien, ihmisten ja koneiden vuorovaikutuksella resilienssiä, uusia arvoverkkoja ja merkityksellisiä kokemuksia.

Meiltä löytyy maailman johtavia metsätieteiden, paikkatiedon ja sensorikehityksen sekä pelillistämisen tutkimusryhmiä. UNITEn metsäfokus on kaikissa metsän ominaisuuksissa, käytöissä, palveluissa ja mahdollisuuksissa, ja niiden yhteensovittamisessa.

UNITElla on suuri tiede- ja vaikuttavuuspotentiaali. Kumppaneina meillä on jo niin suuria kuin pieniäkin yrityksiä metsäsektorilta ja peliteollisuudesta; työelämän kehittäjiä, kotimaisia ja kansainvälisiä järjestöjä; ja UNITEn teemojen huipputieteilijöitä eri puolilta maailmaa. Laajennamme kumppanuusverkostojamme eli sekä tieteellistä että teollista UNITE-ekosysteemiä. Uudet tiiviistä yhteistyöstä kanssamme kiinnostuneet kumppanit: olette tervetulleita mukaan ekosysteemiin!

Uniten vaikututtavuutta yhteiskuntaan, teollisuuteen, kansalaisiin ja metsiin
Uniten vaikuttavuusulottuvuuksia

Tieteellisiä ja käytännön läpimurtoja

Odotettavissa olevat läpimurtomme perustuvat muun muassa peli- ja mobiiliteknologioiden, robotiikan ja konenäön sekä laserteknologioiden soveltamiseen metsäalalla. Sovelluskohteina ovat esimerkiksi metsätiedon hankinta ja mallinnus, metsätuhojen hallinta, puunhankinnan operaatioiden ja johtamisen tehostaminen sekä metsien monimuotoisuuden tutkimus. Digitalisoimme metsät ja niiden käytön sekä metsiin pohjautuvat arvoverkot – aloittaen Suomesta ja vaikuttaen globaalisti.

UNITE yhdistää tieteen ja käytännön. Tavoite on, että monien tutkimustemme tieteellistä ja käytännöllistä vaikuttavuutta ei tarvitse tai edes hevin pysty erottamaan toisistaan, vaan samat saavutukset palvelevat kumpaakin ja tutkimustulokset ja -osaaminen siirtyvät vauhdikkaasti käytännön palvelukseen. Tässä nimenomaan kumppanuudet ja tiivis yhteistyö ovat avainasemassa, mukaan lukien yhteiset TKI-ponnistukset ja tapaustutkimukset.

Kestävän kehityksen tavoitteet UNITEn haarukassa

UNITEn ja sen kumppanien ulottuvilla on aivan uudenlaista liiketoimintaa ja olemassa olevan tehostamista, rohkeita avauksia ja tieteellisiä edistysloikkia. Edistämme useiden YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Itsestään selvä meille on tavoite 15 eli ”suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen”, mutta repertuaariimme kuuluvat myös esimerkiksi tavoite 9 ”rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita”, tavoite 13 ”toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan” ja tavoite 3 ”taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille”; vain muutamia tässä mainitakseni.

Mitä tulee post-korona-aikaan, UNITEn tavoitteena on tuottaa tietoa ja keinoja lisätä paitsi metsän itsensä myös yhteiskunnan ja ihmisten resilienssiä. Tähän työhön kuuluvat metsiin liittyvien elinkeinojen monipuolistaminen sekä ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esimerkiksi hyödyntämällä pelillisyyttä ihmisten innostamisessa luontoliikuntaan.

Jyrki Kangas on Unite-lippulaivan johtaja